Sunday, 18 July 2010

Биография на Митко Караджов


В разговор
 


Митко Брунков Караджов

органист при католическия катедрален храм "Св. Павел от кръста"

Митко Караджов произхожда от средно земеделско семейство. Роден е в с. Трънговица, Плевенско, на 7-ми март 1925 г. Получава основното си образование в родното си село. На 14 години, Митко Караджов постъпва в Католическата семинария "Св Габриел" в гр. Свищов. Освен редовните учебни занимания, той започва да изучава свирене на хармониум, под ръководството на тогавашния директор на семинарията - свещ. Станислав /Мелис/. След двегодишен курс Митко е вече органист /хармониум/ и ръководител на певческия хор при католическата енорийска църква "Св. Св. Кирил и Методий" в гр. Свищов. През ваканциите той участва с певческите хорове на църковните служби по селата в околните енории.

След завършването на учебните занятия, М. Караджов постъпва във военновъздушните сили, във военно - въздушно училище в гр. Казанлък, за отбиване на военната си повинност. Уволнява се две години по-късно в 25-ти въздушен орлк в гр. Балчик. В тези години той се запознава със сега обявеният за блажен отец д-р Евгени Босилков , пътувайки от гр. Левски до с. Лъжене и двамата стават близки приятели. През 1947 г. М. Караджов постъпва в духовната католическа семинария "Св. Габриел" в гр. Русе, където изучава богословие, каноническо право, църковна история и Свето писание. По това време д-р Е. Босилков е вече епископ на Католическата Никополска Епархия.

Забелязвайки музикалните наклонности на Караджов, монсиньор Босилков, който също свири на хармониум, замества понякога органиста в катедралния храм и ръководи хора на семинарията, препоръчва на тогавашния органист, свещeник Хенрих Янсен, да въведе Митко Караджов в усвояването техниката на свирене с педалиерата на органа, и да поеме подготовката му като бъдещ органист при Катедралния храм "Св. Павел от Кръста".

След смъртната присъда на д-р Босилков през 1952 г., тогавашният органист и секретар на монсиньор Босилков, свещеник Амброзий Ружин, подава оставката си като органист и предлага М. Караджов за свой заместник, според желанието на монсиньор Босилков. Така от 1952 г. до сега Митко Караджов е органист при Катедралния храм "Св. Павел от Кръста" в град Русе. През целия този период той се е старал да свири на органа на всяка църковна служба, в неделите и в другите празници. Изнасял е неведнъж концерти на органа пред русенското общество, при това безвъзмездно.
М. Караджов свири на органа "Voit" в католическата катедрала " Свети Павел от кръста", Русе.
Тъй като русенският орган е от ранните години на 20-ти век, дълго време не е разполагал със устройство за задвижване на мяха. В действителност този орган разполага с един единствен мях, служещ като основна въздушна камера за целия необходим въздух на инструмента - както за свирещите тръби, така и за пневматичните тон- и регистрови системи.
Органистът е имал сериозни затруднения при свиренето на инструмента, тъй като е бил нужен втори човек /калкант/ за задвижване на работния мях, който, за пневматичен орган, е твърде тежък и труден за манипулиране и непрекъснато поддържане на достатъчно количество въздух в него. Имало е случаи, в които Митко Караджов е сменял калканта на лоста за мяха, а неговият помощник е свирел хармоничния акомпанимент за църковния хор. През 1963 г. с професионалната помощ на машинните инженери Атанас Атанасаов и Иван Цветков от градския промкомбинат, М. Караджов осигурява снабдяването на мяха с два промишлени електровентилатора, с голям дебит и достатъчно налягане, за доставянето на нужния работен обем въздух. Макар и шумни, тези електровентилатори улесняват свиренето, а това представлява и първото модернизиране на инструмента, макар и без участието на органови специалисти.
М. Караджов задвижва крачния мях, който доставя необходимия при свирене въздух. По-късно органът е снабден с електровентилатор за тази цел.
Папа Йоан Павел ІІ поздравява Митко Караджов по повод получаването на званието "Кавалер" и носител на ордена "Свети Силвестър".

През 1980 г. по предложение на монс.Самуил Джудрин, М. Караджов е награден от Негово Светейшество Папа Йоан Втори с ордена "Свети Силвестър", за дългогодишна и предана служба към църквата.
През 1987 г. отново по предложение на монс.С. Джудрин, по случай 35 години като органист при Катедралния храм "Св. Павел от Кръста", Папа Йоан Павел Втори награждава Митко Караджов със званието "Кавалер и Носител" на ордена "Свети Силвестър".
По повод 50 годишния юбилей като органист на русенския храм, през 2002 г. по предложение на енорийския свещеник Валтер Горра, Негово Светейшество Папа Йоан Павел Втори изпраща специална поздравителна грамота на Митко Караджов.
Русе, 21. май, 2008 г.
Биографията е съставена с незначителни корекции от саморъчно автобиографично писмо на М. Караджов, което той ми изпрати по моя молба.
  • К. Петев

No comments:

Post a Comment